Zarejestruj się i otrzymaj dodatkowo 1% rabatu!

Kup w przeciągu

14

[29.05,31.12,01.01]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Sekocenbud

Sekocenbud

Sekocenbud RMS (IMB, IMI, IME, IRS) 2 kw. 2022(1xCD)

Sekocenbud RMS (IMB, IMI, IME, IRS) 2 kw. 2022(1xCD)
Sekocenbud RMS (IMB, IMI, IME, IRS) 2 kw. 2022(1xCD)

ZESTAW na płycie CD składa się z czterech zeszytów wydawanych co kwartał: 
1) Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 
2) Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 
3) Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 
4) Informacja o stawkach robocizny kosztorys. oraz cenach pracy sprzętu bud. IRS oraz ceny producenckie z Portalu Sekocenbud.NET

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 253,66 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Sekocenbud RMS - wydanie archiwalne (1xCD)

Sekocenbud RMS - wydanie archiwalne (1xCD)
Sekocenbud RMS - wydanie archiwalne (1xCD)

Wydanie archiwalne - zamów dowolne wydanie historyczne Sekocenbudu RMS. W uwagach do zamówienia wpisz pożądany kwartał oraz rok wydania.

ZESTAW na płycie CD składa się z czterech zeszytów wydawanych co kwartał: 
1) Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 
2) Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI 
3) Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 
4) Informacja o stawkach robocizny kosztorys. oraz cenach pracy sprzętu bud. IRS oraz ceny producenckie z Portalu Sekocenbud.NET

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 14 dni

Cena: 223,58 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2022 CD

Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2022 CD
Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 1 kw. 2022 CD

Zestaw zawiera:
- Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ
- Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB
- Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI
- Biuletyn cen robót elektrycznych BRE
- Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 187,80 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2022 CD

Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2022 CD
Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) 1 kw. 2022 CD

Zestaw zawiera:
- Biuletyn cen asortymentów robót BCA
- Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD
- Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 143,90 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2022 CD

Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2022 CD
Biuletyny zagregowane (BCO cz. 1 i 2, BCM) 1 kw. 2022 CD

Zestaw zawiera:
- Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. I
- Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II
- Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 200,00 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Błyskawica 5/2021 CD

Błyskawica 5/2021 CD
Błyskawica 5/2021 CD

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego.

NOWOŚĆ!

W wersji elektronicznej ,,Błyskawicy'', począwszy od numeru 01/2019, pojawiły się dodatkowe informacje - procentowe zmiany cen w stosunku do poprzedniego okresu w poszczególnych pozycjach publikowanych materiałów, stawek robocizny, cen pracy i najmu sprzętu. 

Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 19,51 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2022 CD

Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2022 CD
Wartość kosztorysowa inwestycji WKI 1 kw. 2022 CD

Informacje zawarte w wydawnictwie WKI służą do ustalania szacunkowych, łącznych kosztów inwestycji oraz sporządzania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 73,17 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Błyskawica 5/2021

Błyskawica 5/2021
Błyskawica 5/2021

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego.

części  XI  "Błyskawicy", począwszy od numeru 02/2018, publikujemy ceny jednostkowe budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS).

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 12,20 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
szt.

Biuletyn cen robót drogowych BCD 4 kw. 2021

 Biuletyn cen robót drogowych BCD 4 kw. 2021
Biuletyn cen robót drogowych BCD 4 kw. 2021

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 64,81 zł
bez 8% VAT i kosztów dostawy
szt.

Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2022

 Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2022
Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP 1 kw. 2022

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

Dostępność: Dostępny

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 38,89 zł
bez 8% VAT i kosztów dostawy
szt.

Sekocenbud

Sekocenbud - Kwartalny informator o cenach w budownictwie

W sporządzaniu kosztorysów od lat stosujesz określone metody pracy. Ale niezależnie od nich potrzebujesz sprawdzonej bazy cenowej. Dlatego właśnie powinieneś wybrać Sekocenbud. Ponieważ to najbardziej popularne na polskim rynku budowlanym bazy cenowe, zwierające krajowe ceny minimalne, maksymalne i średnie materiałów instalacyjnych, budowlanych i elektrycznych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.

Sekocenbud publikowany jest kwartalnie a dla naszych Klientów dostępny jest w formie abonamentu rocznego obejmującego cztery kwartały wydawnictwa lub w formie pojedynczego kwartału.

Dlatego zamów już teraz bazy cenowe na CD od lidera rynku w zakresie gromadzenia, przetwarzania i publikowania informacji o cenach w budownictwie. Dostępne również wydania broszurowe tych najlepszych w Polsce baz cenowych.

Bazy cenowe Sekocenbud zawierają:

RMS – informacje o cenach czynników produkcji |zamów|

Ten najbardziej popularny cennik zawiera ceny rynkowe materiałów i sprzętu budowlanego. Ale także stawki rynkowe robocizny kosztorysowej w układzie regionalnym i branżowym oraz narzuty kosztów zakupu, pośrednich i zysku oraz minimalne, średnie i maksymalne ceny materiałów.

Kwartalnik cenowy wydawnictwa Sekocenbud składa się z 5 zeszytów:

 • IMB – informacja o cenach materiałów budowlanych
 • IMB – informacja o cenach materiałów budowlanych
 • IMI - informacja o cenach materiałów instalacyjnych
 • IME - informacja o cenach materiałów elektrycznych
 • IRS - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego

Biuletyny cen robót |zamów|

Na zawartość pakietu składają się jednostkowe ceny robót, które zostały obliczone wg. kalkulacji szczegółowej w oparciu o katalogi norm KNR, KNNR. Ale także normy zakładowe. Dlatego tak wyselekcjonowane ceny możesz stosować do kosztorysów inwestorskich sporządzanych metoda uproszczoną, waloryzacji cen robót. Oczywiście również do analizy i porównania cen jednostkowych oraz szacowania wartości obiektów.

Ten kwartalnik Sekocenbud składa się z 5 zeszytów:

 • BRZ – biuletyn cen robót ziemnych
 • BRB – biuletyn cen bud. Inwestycyjnych
 • BRI – biuletyn cen robót instalacyjnych
 • BRE – biuletyn cen robót elektrycznych
 • BRR – biuletyn cen robót budowlanych, remontowych i zabytkowych

Biuletyny cen scalonych |zamów|

Wykorzystaj ten zestaw zeszytów do przygotowania kosztorysów inwestorskich. Również kosztorysów ofertowych i rozliczeń robót budowlanych. Ale także zastosuj go do sporządzania kalkulacji metoda uproszczoną. Ich cechą szczególną jest fakt, że mogą zostać wykorzystane do opracowania wniosków o dotacje. Dlatego tak chętnie wykorzystywane są przy opracowywaniu wniosków UE.

Na zestaw składają się 3 zeszyty Sekocenbud:

 • BCA - biuletyn cen asortymentów robót
 • BCD - biuletyn cen robót drogowych i mostowych
 • BCP - biuletyn cen robót przygotowawczych

Biuletyny zagregowane |zamów|

Możesz stosować je do sporządzania wycen na wysokim poziomie scalenia. Ponadto mają zastosowanie przy waloryzacji kontraktów, analizach ekonomicznych i projektowych (ujęcie kosztowe). Ale także przy szacunkach odtworzeniowej wartości nieruchomości.

Zestaw składa się z 5 zeszytów:

 • BCO – biuletyn cen obiektów budowlanych (2 części: I - obiekty kubaturowe i II – obiekty inżynieryjne
 • Klasyfikacja Obiektów (jako załącznik do BCO I i II)
 • BCM – biuletyn cen modernizacji i remontów
 • WKI – wartość kosztorysowa inwestycji

Wydawnictwa Waloryzacyjno-Regionalne Sekocenbud |zamów|

W skład zestawu wchodzą:

 • BCR - biuletyn cen regionalnych w budownictwie
 • ZWW - zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne
 • Błyskawica (miesięcznik)

Ponieważ Wydawnictwa Sekocenbud obecne są na rynku Polskim od roku 1987, możesz być pewien ich rzetelności i wiarygodności. Dlatego nie czekaj i wybierz sprawdzone rozwiązania od najlepszego dostawcy. Dlatego zamów już teraz lub odwiedź stronę internetową właściciela marki kosztorys.pl: www.penta.com.pl

OWEOB Promocja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl