Zarejestruj się i otrzymaj rabat!

Kup w przeciągu

14

[29.05,31.12,01.01]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Uaktualnienie programu Norma EXPERT 5.10.400 - listopad 2019 0
Uaktualnienie programu Norma EXPERT 5.10.400 - listopad 2019

Szanowni Państwo,
Firma Athenasoft zakończyła wsparcie swoich produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Obecnie do zainstalowania programów i aktualizacji wymagany jest Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.

Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

 1. Wprowadzono możliwość eksportu kosztorysu ofertowego, FIDIC i TES do MS Excel z formułami.
 2. W opcjach programu dodano edytor skrótów klawiszowych. Oddzielne edytory dostępne są w modułach „Przeglądarka BIM” i „Wykonanie robót”.
 3. Wprowadzono grupowanie rekordów wyszukiwania w drzewie elementów okna „Wstawianie pozycji”.
 4. Dodano polecenia umożliwiające zmianę wielkości liter w edytorach tekstów.
 5. W oknie „Lista cenników” dodano informacje na temat braku w bazie programu poziomów cen przypisanych do kosztorysu.
 6. W edytorach „Charakterystyka obiektu”, Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu” i „Założenia wyjściowe do kosztorysowania” rozszerzono możliwości edycji tekstów oraz uzupełniono tłumaczenia opcji w oknie „Właściwości tabeli”.
 7. Zoptymalizowano zawijanie tekstów w polach tekstowych po ustawieniu czcionki interfejsu na 150%.
 8. Poprawiono wstawianie pozycji z cenników w przypadku wybrania kolumny bez ceny.
 9. W oknie „Wybór nakładu/Wybór ceny nakładu” zmieniono nagłówki kolumn po wyłączeniu opcji „ceny śr. min. max.”.
 10. Poprawiono rozmieszczenie opcji w grupie „Wyszukiwanie zaawansowane” okna „Wstawiania pozycji”.
 11. Zmieniono obsługę kosztorysów przy otwieraniu poprzez dwuklik na pliku z aktywną opcją „Wczytuj ostatnio edytowane kosztorysy” - będą pomijane kosztorysy aktywne przed zamknięciem programu.
 12. Dodano przycisk umożliwiający automatyczne wyszukiwanie nakładów po zmianie zestawu opcji źródeł wyszukiwania.
 13. Umożliwiono przenoszenie dowolnej pozycji przed pierwszą w kosztorysie z poziomu okna „Przesuń pozycje”.
 14. W oknie wstawiania pozycji poprawiono prezentację rekordów z cenników RMS zawierających ceny „z” i „bez” narzutów.
 15. Usprawniono dodawanie i usuwanie poleceń z paska szybkiego dostępu.
 16. Usunięto z podręcznych menu kolumn niepotrzebne polecenia.
 17. Usprawniono zamianę pozycji zawierającej dwa obmiary na inną z jednym obmiarem. W takiej sytuacji obmiar dodatkowy będzie usuwany.
 18. Usprawniono wyszukiwanie cen nakładów w kosztorysach z nietypowymi ustawieniami.
 19. Poprawiono skalowanie szerokości kolumn w oknie wstawiania pozycji.
 20. W module „Wykopy” zmieniono opis pola „Nachylenie x/y”.
 21. Umożliwiono zachowanie nazwy RMS w opisie pozycji po jej uproszczeniu.
 22. Poprawiono przenoszenie ustawień czcionki i tła z opcji programu do zakładek panelu kosztorysu: „Nakłady pozycji”, „Przedmiar” i „Pozycje nakładu”.
 23. Usprawniono rozpoznawanie numerów pozycji, gdy są numerowane działami.
 24. Ujednolicono obsługę filtrów na karcie widoku POZYCJE i NAKŁADY.
 25. W menedżerze katalogów poprawiono aktywność przycisku „Wklej” na wstążce poleceń.
 26. W module administracyjnym Normy EXPERT przywrócono możliwość usuwania poziomów cenowych.
 27. W menedżerze kartotek poprawiono obsługę wiersza automatycznego filtra w kolumnach „J.m”, „Typ”, „Branża” i „Klasyf.”.
 28. W module LCC usprawniono dodawanie poleceń do paska szybkiego dostępu.

 Przedmiary:

 • Dodano polecenia do podręcznego menu umożliwiające zmianę typu wiersza obmiarowego.
 • Umożliwiono usuwanie podpowiedzi z listy ostatnio wprowadzanych komentarzy do wierszy obmiarowych.
 • Dodano filtr pozwalający wyświetlić pozycje z wierszami obmiarowymi typu „komentarz”.
 • Dla wierszy obmiarowych zawierających dane importowane z innych programów dodano informacje o ich źródle.
 • Poprawiono prezentację zawartości obiektów na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR.
 • Usprawniono definiowanie stałych obmiarowych w pozycjach - nie były akceptowane nazwy zawierające cyfry.

 Import/eksport:

 • Poprawiono w formatach *.ath i *.ath2 zapis odwołań do obmiarów w kosztorysach z pozycjami informacyjnymi.
 • Poprawiono przenoszenie znaków i sekwencji sterujących podziałem linii w danych strony tytułowej, pomiędzy programami Norma Expert, Norma STANDARD 2 i Norma PRO.
 • Poprawiono wstawianie obmiarów z programu „CAD Rysunek".

 Wydruki:

 • Umożliwiono obsługę znaków nowej linii „\n” w nazwie kosztorysu na stronie tytułowej.
 • W oknie „Edycja szablonów” dodano możliwość modyfikacji wydruków z wybranego zestawu.
 • Ujednolicono prezentację linii w podsumowaniach obliczeń pomocniczych i sum częściowych.
 • Dodano zapis ustawień prezentacji okna podglądu wydruku.
 • Na mapie dokumentu podglądu wydruku poprawiono prezentację poddziałów.
 • Poprawiono numerację pozycji przy eksporcie wydruków do formatów MS Excel.
 • Usprawniono obsługę opcji „Drukuj zawsze od nowej strony”.

 Import cenników:

 • Dodano import wskaźników narzutów oraz cen minimalnych z narzutami z cennika ICCP ORGBUD-SERWIS.

 Przeglądarka BIM:

 • Do domyślnej nazwy notatki dodano nazwę pliku IFC i numer.
 • Dodano słownik ortograficzny do edytorów danych w notatkach.
 • Rozbudowano możliwości mechanizmu notatek.

 Wykonanie robót:

 • Dodano sprawdzanie danych przy definiowaniu terminów wykonanych robót.
 • Poprawiono odświeżanie danych, po cofnięciu w oknie „Wykonanie robót” operacji wykonanej wcześniej w głównym oknie Normy EXPERT.
 • Dopasowano interfejs użytkownika do głównych opcji widoku programu.
 • Poprawiono filtrowanie danych po zmianie okresu, układu kolumn na widoku lub wykonaniu operacji na kosztorysie w oknie głównym.
 • Dodano minimalny rozmiar okna modułu.
 • Ujednolicono obsługę opcji widoków.
 • Poprawiono odświeżanie nazwy kosztorysu po zmianie poleceniem „Zapisz jako”.

 Nowe katalogi:

 • KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm [KOPRINET wyd.II 2015]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 0-25 - poprawiono zakresy dostępnych modyfikacji.
 • KNR AT-27 - uzupełniono modyfikacje o zmiany grubości itp.
 • KNR AT-48 - uzupełniono modyfikacje.
 • KNR W-02 0205 - poprawiono zaniżone normy R.
 • NNRNKB 202 0524 - poprawiono brakujący wybór M.
 • NNRNKB 202 02,05,20 - uzupełniono modyfikacje - dodatki za grubość itp.
 • KNR 9-xx - uzupełniono modyfikacje - dodatki za grubość itp.
 • KNR 9-25 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.
 • KNNR 2 10,12 - dodano modyfikacje.
 • TZKNBK V - dodano modyfikacje.

Pliki (1)

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl